Qualitat

Qualitat

Els nostres proveïdors

La nostra voluntat és que les empreses que ens proveeixin siguin del territori. Amb la idea de contribuir a generar riquesa a productores i empreses de la nostra geografia, al mateix temps que som més sostenibles, fent que la nostra petjada ecològica sigui mínima.

Quant a l’alimentació, prioritzem els productes de temporada, de proximitat, així com d’ecològics. Productes que ofereixin qualitat i en la seva producció es respecti el medi ambient. 

Demanem que els productes que es consumiran vinguin amb tota la informació que permeti fer una bona traçabilitat, controlant així els temes d’al·lèrgies i intoleràncies.

Algunes de les empreses que ens proveeixen de matèries primeres, i altres productes elaborats:

Quant a la gestió de la resta de materials i recursos a emprar per al desenvolupament dels projectes, busquem empreses proveïdores que atenguin a principis ètics i de sostenibilitat, que disposin d’un catàleg de material reciclat i/o ecològic que redueixi l’impacte al medi. Mica en mica anem incorporant-ne de noves i ajustant les nostres compres a la nostra idiosincràsia i manera de projectar les nostres intervencions.

Qualitat

Com treballem

Volem treballar sota els paràmetres de la normativa ISO, garant de què oferim rigor en el desenvolupament dels nostres serveis.

El disseny dels projectes d’alimentació, d’educació  i de gestió de la cooperativa atenen  a les ISO següents:

ISO 9001 Certificació de sistemes de gestió de qualitat
ISO 22000 Certificació de sistemes de gestió de seguretat alimentària
ISO 14001 Certificació de sistemes de gestió ambiental.

Opcions que us podem oferir en els serveis d’alimentació i menjar per a col·lectivitats:

Per valorar el servei podem fer auditories, planificant amb el client un calendari anual, detallant temporització i presentant un document on es descriguin les activitats auditades. Fetes pel personal expert que elabora un informe amb les desviacions, la valoració de compliment amb auditories anteriors i pla de millora, si s’escau.

Qualitat

Cèrcols sostenibles

Alineades amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS), volem anar posant en aquest espai tot allò que com a cooperativa fem, reivindiquem i promovem, que provoquin aquests canvis i que en siguem motor que faci d’aquest planeta un lloc habitable per a totes i tots.

Gana zero

Garantir l’accés al menjar per a tothom. Oferir un menjador accessible a totes les nenes i nens de les escoles, atenent les seves necessitats, garantint aquest àpat principal, ens motiva a buscar alternatives.

Salut i benestar

Ens mou treballar per garantir una vida sana, promovent el benestar de totes les persones: les nenes i nens que dinen amb nosaltres i les seves famílies, així com la comunitat educativa on gestionem el menjador escolar; les col·laboradores i clients de les empreses que confien en la nostra gestió.

Educació de qualitat

Promoure l’educació de qualitat i dur-la al menjador, a l’aula, al carrer, ... allà on hi hagi nenes i nens estarem nosaltres i el nostre afany d’acompanyar en la seva educació. Allà on hi hagi persones adultes disposades a fer un canvi i a promoure’l a través de processos educatius rebran el nostre suport.

Igualtat de gènere

Dones i homes, nenes i nens són iguals per a nosaltres i han de tenir les mateixes oportunitats a la nostra cooperativa i tenim l’obligació de fer que ho aprenguin amb nosaltres i de nosaltres.

Aigua potable i sanejament

L’accés a l’aigua neta és desigual al nostre planeta. A les nostres ciutats podem accedir-hi obrint una aixeta, però això implica una responsabilitat de no malbaratar-la i fer que a les nostres cuines es facin servir productes que no la contaminin.

Energia neta i assequible

No malbaratar energia ens fa comprar maquinària, de les cuines col·lectives, i altres recursos, ambientalment eficients. I conscienciar els equips de treball, els infants i joves, així com les persones adultes a qui atenem, a fer-ne un ús responsable.

Reduir les desigualtats

La creació de llocs de treball per a col·lectius especialment vulnerables, que els permeti una vida digna i amb oportunitats, està en el nostre horitzó més proper i la nostra voluntat és poder sumar.

Producció i consum responsables

Les empreses i productores, dels serveis alimentaris que oferim, que ens proveeixen ens ofereixen productes de temporada, de proximitat, ecològics i garants de ser responsables. I la nostra pròpia activitat va en la línia d‘augmentar l'eficiència dels recursos i promoure estils de vida sostenibles.

Accions pel clima

Sumar-nos amb els nostres projectes i les nostres accions a aquest desafiament que representa la lluita pel canvi climàtic que ens afecta a totes per igual.

Vida submarina

Nosaltres serem consumidores de peix a l‘escola; consumirem aigua de boca per beure i netejar, i plantejarem activitats educatives en el medi natural, incloent-hi els rius i el mar. Tenim l’obligació de conservar i fer-ne un ús responsable, i emprar sosteniblement els mars i els seus recursos.

Vida a la terra

Que l‘activitat de la humanitat hagi alterat el 75% de la superfície terrestre és molt rellevant i hem de poder intervenir per al canvi. L'explotació de la natura a límits perillosos ens impulsa a millorar els nostres processos buscant alternatives compromeses a revertir la degradació de la terra i a aturar la pèrdua de biodiversitat.

Pau, justícia i institucions sòlides

La nostra participació en xarxa amb entitats que promoguin la pau i la justícia està garantida. Així com ser sensibles al patiment i les necessitats de les persones que provenen de situacions molt extremes de conflictes, inseguretat i violència. Tenim un deure com a cooperativa a promoure la justícia garantida per tothom, doncs la manca d’aquesta és una amenaça per al desenvolupament sostenible.